Trường Nhật ngữ PCI School khai giảng khóa 1

Trường Nhật ngữ PCI School khai giàng khóa 1 đào tạo nguồn xuất khẩu lao động, du học tại Nhật Bản

08/03/2016 - Lượt xem: 6110

Chi tiết ...

Chương trình tuyển thực tập sinh làm việc tại nhật bản

TTTS& GTVL PCI thông báo về chương trình tuyền thực tập sinh kỹ thuật tại Nhật Bản quý I năm 2016

19/02/2016 - Lượt xem: 2538

Chi tiết ...

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Công ty TNHH nguồn nhân lực PCI, thuộc trường PCI, Bộ Công thương và Công ty TNHH Nguồn nhân lực Châu Á là doanh nghiệp chuyên doanh đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi học tập và làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Giấy phép số 285/LĐTBXH-GP do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp ngày 27/05/2015. Chúng tôi xin thông báo đến quý cơ quan về chương trình tuyển Kỹ sư làm việc tại Nhật Bản như sau:

15/12/2015 - Lượt xem: 1283

Chi tiết ...

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN Y TÁ – ĐIỀU DƯỠNG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Công ty TNHH nguồn nhân lực PCI, thuộc trường PCI, Bộ Công thương và Công ty TNHH Nguồn nhân lực Châu Á là doanh nghiệp chuyên doanh đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi học tập và làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Giấy phép số 285/LĐTBXH-GP do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp ngày 27/05/2015. Chúng tôi xin thông báo về chương trình tuyển Y tá - Điều dưỡng tại Nhật Bản như sau:

15/12/2015 - Lượt xem: 2834

Chi tiết ...

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN THỰC TẬP SINH LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Công ty TNHH nguồn nhân lực PCI trực thuộc trường PCI, Bộ Công thương và Công ty TNHH Nguồn nhân lực Châu Á là doanh nghiệp chuyên doanh đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi học tập và làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Giấy phép số 285/LĐTBXH-GP do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp ngày 27/05/2015.

15/12/2015 - Lượt xem: 1230

Chi tiết ...

Làm việc tại công ty Yutaka Gumi tại Aichiken

08/09/2015 - Lượt xem: 879

Chi tiết ...

Làm việc tại công ty Zuzuki Kensetsu tại Aichi - ken

08/09/2015 - Lượt xem: 1000

Chi tiết ...

Làm việc tại Công ty Shoken tại Aichi - ken

08/09/2015 - Lượt xem: 694

Chi tiết ...

Về việc triển khai đơn hàng nông nghiệp nữ tại Nhật Bản

08/09/2015 - Lượt xem: 582

Chi tiết ...

Làm việc tại tỉnh Kanagawa - Nhật bản

08/09/2015 - Lượt xem: 770

Chi tiết ...

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN TẠI NHẬT BẢN

05/09/2015 - Lượt xem: 815

Chi tiết ...

 

 

Hoa khoi Ha Noi 2015

Thống kê

Hiện tại: 7

Ngày: 1276

Tổng số: 1742021