Bàn về cải tạo vườn khoan Minh Trí

Ngày 04 tháng 01 năm 2018, BGH và khoa KHCB sẽ tổ chức thảo luận để cải tạo vườn khoan Tại Minh Trí

31/12/2017 - Lượt xem: 157

Ngày 04/01/2018, Ban giám hiệu, kết hợp với phòng P.QTTB + tổ Khoan thăm dò địa chất sẽ thảo luận để cải tạo vường khoan tại Minh Trí cho phù hợp với điều kiện mới.

Thông tin chi tiết về buổi thảo luận sẽ được đăng tải sau khi cuộc họp kết thúc.

Sau đây là một số hình ảnh về vườn khoan của khoa Khoa hoc cơ bản

 

 

Chùm ảnh về tháp khoan và máy khoan

 

 

Tác giả: Bùi Thị Minh Nguyệt

Các bài viết liên quan

 

chi hoa 115672767_349286148790943_1052707833235676544_n_1