Chủ tịch Quốc hội: Trưng cầu ý dân – Không để dân nói A lại công bố B

Dự thảo Luật Trưng cầu ý dân được thảo luận tại UB Thường vụ Quốc hội chiều 15/10 đưa ra quy định cụ thể về những nguyên tắc xác định vấn đề đưa ra trưng cầu ý dân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, đã trưng cầu thì quyết định phải theo ý dân, nếu không đừng trưng cầu

16/10/2015 - Lượt xem: 1642

dang cap nhat

Tác giả: Nguyễn Kim Kỳ

Các bài viết liên quan