Học bổng cho sinh viên khóa 10

Danh sách học bổng cho sinh viên khóa 10

08/12/2015 - Lượt xem: 589
 DANH SÁCH SINH VIÊN  NHẬN HỌC BỔNG TÀI TRỢ CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 2015
(Theo phương thức xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng)
STT Mã trường Mã ngành (theo Thông tư số 15/VBHN-BGDĐT) Số báo danh (nếu có) Họ tên Ngày sinh  Giới tính Lớp  Mã tỉnh Mã huyện Khu vực Điểm XT Ghi chú
1 CPY C510205   Bùi Đức Mạnh 5/28/1997 Nam CCK10OT1 01 14 2 23.5  
2 CPY C510301   Nguyễn Minh Đạt 10/22/1997 Nam CCK10ĐI1 01 29 2 23.1  
4 CPY C510301   Nguyễn Quang Huy 11/26/1997 Nam CCK10ĐI1 01 29 2 22.8  
5 CPY C510301   Đỗ Thị Kim Phượng 7/15/1997 Nữ CCK10KT1 01 14 2 22.7  
6 CPY C510301   Nguyễn Doãn Ba 10/15/1995 Nam CCK10ĐI2 01 29 2 22.5  
7 CPY C340301   Nguyễn Thị Hồng Hạnh 10/22/1996 Nữ CCK10KT1 16 08 2 22.3  
8 CPY C510301   Nguyễn Minh Tuệ 8/2/1987 Nam CCK10ĐT1 38 01 2 22.1  
 
Tác giả: Nguyễn Kim Kỳ

Các bài viết liên quan