Kết quả bầu chủ tịch công đoàn tạm thời

Đồng chí Nguyễn Văn Duyên đã trúng cử vào vị trí chủ tịch công đoàn khoa Địa Chất - Xây dựng

18/05/2016 - Lượt xem: 496

Do nhu cầu công việc, một số thành viên ban chấp hành công đoàn khoa ĐC- XD phải chuyển công tác. Để đảm bảo hoạt động thường xuyên của công đoàn khoa, được sự nhất trí của công đoàn cấp trên, công đoàn khoa ĐCXD đã tổ chức họp bầu chủ tịch công đoàn tạm thời.

 Hội đồng đã đề cử 03 đồng chí vào vị trí chủ tịch công đoàn: Đình Tiến Cảnh; Phan Thị Phong;  Nguyễn Văn Duyên và quyết định bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín

Hy vọng rằng trong thời gian tới công đoàn khoa ĐCXD sẽ hoạt động ổn định

 

Biên bản cuộc họp

Tác giả: Bùi Thị Minh Nguyệt

Các bài viết liên quan

Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire 

 

Trang lien ket