Tuyển dụng nhân viên Trắc địa làm việc tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam thông báo tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên làm việc tại phòng Đo đạc, Bản đồ, Thông tin địa lí....

06/09/2016 - Lượt xem: 544

Thực hiện Quyết định số 1870/QĐ-BTNMT ngày 23/7/2015 của Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng và tiếp nhận viên chức năm 2015 của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Bộ xin đăng tải Thông báo tuyển dụng viên chức của Cục.

Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây:http://www.dosm.gov.vn/default.aspx?tabid=404&ID=5211&CateID=172

Tác giả: Bùi Thị Minh Nguyệt

Các bài viết liên quan

Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire 

 

Trang lien ket