THAM QUAN DU LỊCH HÈ 2017

BCH công đoàn trường tổ chức tham quan du lịch tại Cát Bà, Hải Phòng. Đề nghị các đồng chí đọc thông báo và đăng kí đúng thời hạn

16/06/2017 - Lượt xem: 45

TB 001

Đề nghị các đồng chí đoàn viên khoa ĐCXD chú ý đăng kí đúng thời hạn

Tác giả: Bùi Thị Minh Nguyệt

Các bài viết liên quan

Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire 

 

Trang lien ket