Chuẩn đầu ra ngành Tin học ứng dụng

Chuẩn đầu ra ngành Tin học ứng dụng trình độ Cao đẳng

27/06/2015 - Lượt xem: 792

Tên chương trình:  TIN HỌC ỨNG DỤNG

Trình độ đào tạo:   CAO ĐẲNG

Ngành đào tạo :      TIN HỌC ỨNG DỤNG

Loại hình đào tạo:  CHÍNH QUY

1.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

            Chương trình đào tạo ngành Tin học ứng dụng, trình độ cao đẳng trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng về chuyên ngành công nghệ thông tin, giúp người học có khả năng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ và kỹ năng thao tác. Cụ thể là ở các khía cạnh sau: Phân tích, thiết kế và cài đặt các hệ thống thông tin phục vụ cho các nhu cầu khoa học, quản lý, hỗ trợ sản xuất; tổ chức, quản lý và triển khai các dự án sản xuất phần mềm có quy mô từ  đơn giản đến phức tạp; quản trị các hệ thống thông tin hay các mạng máy tính có quy mô vừa và nhỏ; có thể làm việc trong các lĩnh vực khác như: tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin cho các công ty đang ứng dụng công nghệ thông tin; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lập trư­ờng quan điểm của giai cấp công nhân. Trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Kiến thức chung:

 • Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
 • Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức chuyên nghiệp và học tập nâng cao trình độ.

Kiến thức chuyên môn:

 • Có kiến thức cơ bản của khoa học máy tính và công nghê thông tin để có thể chuyển hướng chuyên sâu trong các lĩnh vực công nghệ mạng, đồ họa đa truyền thông, thương mại điện tử, hoặc tiếp tục nâng cấp trình độ ở các khóa học có cấp độ cao hơn.
 • Có kiến thức cơ bản về cách thức tổ chức dữ liệu của các ngôn ngữ lập trình, vận dụng các cấu trúc dữ liệu vào việc giải các bài toán thực tế trên máy tính.
 • Có kiến thức và kỹ năng lập trình hướng đối tượng, làm nền tảng để sinh viên tiếp cận với kỹ thuật lập trình hiện đại và mạnh mẽ nhất trong ngành kỹ thuật phần mềm..
 • Có kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, các mức mô hình hoá, cơ sở toán học liên quan đến cơ sở dữ liệu. Tiếp cận để thiết kế và khai thác có hiệu quả trên cơ sở dữ liệu quan hệ. Dùng ngôn ngữ SQL để thao tác và truy vấn dữ liệu.
 • Có kiến thức và kỹ năng thiết kế web.
 • Có kiến thức rộng hơn và chuyên sâu trong việc quản trị hệ thống mạng, kỹ thuật máy tính.

Kỹ năng:

 • Người học có kỹ năng lắp ráp, cài đặt, sữa chữa, bảo trì máy vi tính.
 • Người học có kỹ năng sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng, phần mềm mã nguồn mở
 • Người học có kỹ năng lập trình quản trị cơ sở dữ liệu và ứng dụng.
 • Người học có kỹ năng về thiết kế, lắp ráp, cài đặt hệ thống mạng. 
 • Người học có kỹ năng về thiết kế Web, khai thác và quản lý mạng dịch vụ Internet.
 • Có khả năng tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình và soạn thảo văn bản.
Tác giả: