Kết quả nghiên cứu khoa học năm 2015

Kết quả nghiên cứu khoa học cấp trường khoa Điện năm 2015

16/01/2016 - Lượt xem: 435

Kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2015, khoa Điện có 3 đề tài do thạc sỹ Lê Thị Anh Xuân, thạc sĩ Ngọ Văn Quang và thạc sĩ Vũ Thị Thanh Phương làm chủ nhiệm đề tài đã nghiệm thu đạt kết quả cao trong tháng 11.2015, trong đó có 1 đề tài xếp loại tốt và 2 đề tài xếp loại khá.

Tác giả: Trần Quốc Hoàn

Các bài viết liên quan