Thông báo nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp

Sinh viên K8DI và K8TU nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp từ 22 đến 26 tháng 2 năm 2016

27/01/2016 - Lượt xem: 440

Hiện này sinh viên khóa 8 ngành công nghệ kỹ thuật điện và ngành Điều khiển và tự động hóa đã hoàn thành thực tập tốt nghiệp vì vậy đề nghị các em khẩn trương làm báo cáo thực tập tốt  nghiệp nộp cho giáo viên hướng dẫn để nộp về khoa chậm nhất 10h ngày 26.2.2016, lưu ý trong báo cáo phải có quyết định thực tập, những sinh viên thực tập ngoài phải có bảng đánh giá theo mẫu, mẫu đánh giá thực tập tốt nghiệp ngoài lấy tại đây http://pci.edu.vn/fileupload/source/khoadtdh/thang12016/Danh%20gia%20thuc%20tap_Gv.doc

Tác giả: Trần Quốc Hoàn

Các bài viết liên quan