Thời khóa biểu TCK55KT

19/10/2015 - Lượt xem: 645
 
Lớp: TCK55KT
Thực hiện 21/9/2015
Phòng C105- Sáng (PY)
GVCN: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Thứ 2 Môn: Thực hành NVKT
GV: C. Vân
Tiết 6h-12h
Thứ 3 Môn: Phân tích hoạt động KD
GV: C. Uyên
Tiết 1-5
Thứ 4 Môn: Kế toán TCDN2
GV: C. Hải
Tiết 1-5
Thứ 5 Môn: Kế toán máy (Phòng 303-NV)
GV: C. Oanh
Tiết 1-5
Thứ 6 Môn: Thực hành NVKT
GV: C. Vân
Tiết 6h-12h
Thứ 7 Môn: Kế toán TMDV
GV: C. Hạnh
Tiết 1-5
Môn: Sinh hoạt lớp
GV: C. Huyền
Tiết 6-6
CN Môn:  
  GV:  
  Tiết  
Ghi chú: Thứ 5 Lớp TCK55KT học tại Phòng 303 (Phòng máy) - Nam Viêm
Tác giả: Nguyễn Quốc Trí

Các bài viết liên quan