Danh sách sinh viên CCK08KT làm Khóa luận tốt nghiệp

04/01/2016 - Lượt xem: 563
  Mã sinh viên Họ và tên   Tên lớp TBCTL TBCHT10 Số.TC TLuỹ Năm thứ
1 13CC5080005 Lưu Thành Công 23/09/1992 CCK08KT1 3.3 8.04 71 3
2 13CC5080035 Nguyễn Thị Thảo 23/07/1995 CCK08KT1 3.23 8.02 65 3
3 13CC5080051 Nguyễn Thị Huyền 10/11/1994 CCK08KT1 3.15 7.87 66 3
4 13CC5080065 Hà Thị Anh 10/3/1995 CCK08KT1 3.14 7.76 66 3
5 13CC5080017 Đỗ Thị Kim Lăng 20/11/1995 CCK08KT1 3.09 7.71 65 3
6 13CC5080057 Ngô Tất Đạt 29/05/1994 CCK08KT1 3.06 7.88 62 3
7 13CC5080034 Nguyễn Thị Thảo 20/06/1995 CCK08KT1 3.04 7.74 71 3
8 13CC5080024 Lê Thị Ngân 4/2/1995 CCK08KT1 3.02 7.72 66 3
9 13CC5080054 Vũ Thị Phượng 17/04/1994 CCK08KT1 3.01 7.61 68 3
10 13CC5080047 Hoàng Thị Thuỳ Linh 17/06/1995 CCK08KT1 2.92 7.59 60 3
11 13CC5080004 Lê Thanh Chi 15/06/1995 CCK08KT1 2.89 7.55 65 3
12 13CC5080059 Trịnh Thị Oanh 12/12/1995 CCK08KT1 2.88 7.48 68 3
13 13CC5080066 Trần Thị Hằng 30/04/1995 CCK08KT1 2.85 7.31 68 3
14 13CC5080030 Trần Văn Quân 20/11/1995 CCK08KT1 2.85 7.51 68 3
15 13CC5080041 Nguyễn Thị Dung 18/05/1994 CCK08KT1 2.84 7.37 68 3
16 13CC5080040 Hà Anh Văn 11/10/1994 CCK08KT1 2.84 7.34 63 3
17 13CC5080037 Lê Thị Huyền Trang 29/06/1995 CCK08KT1 2.8 7.33 65 3
18 13CC5080061 Nguyễn Thị Nhung 9/9/1994 CCK08KT1 2.78 7.38 68 3
19 13CC5080043 Trần Thị Tuyến 21/10/1995 CCK08KT1 2.76 7.27 71 3
20 13CC5080008 Bùi Thị Hà 16/07/1995 CCK08KT1 2.75 7.35 68 3
21 13CC5080023 Vũ Thị Quỳnh Nga 10/9/1995 CCK08KT1 2.75 7.54 68 3
22 13CC5080009 Bùi Thị Hà 20/10/1995 CCK08KT1 2.73 7.14 71 3
23 13CC5080055 Nguyễn Thị Quỳnh 18/04/1995 CCK08KT1 2.68 7.21 68 3
24 13CC5080042 Nguyễn Thị Phương Thảo 4/9/1995 CCK08KT1 2.68 7.33 63 3
25 13CC5080032 Nguyễn Thị Tâm 5/10/1995 CCK08KT1 2.65 7.18 68 3
26 13CC5080060 Lê Thị Thu Hường 31/03/1995 CCK08KT1 2.63 7.1 65 3
Tác giả: Nguyễn Quốc Trí

Các bài viết liên quan