Tín nhiệm trưởng khoa

Ban giám hiệu gặp mặt cán bộ nhân viên, giáo viên khoa Khoa học Cơ bản để lấy phiếu tín nhiệm trưởng khoa

08/08/2018 - Lượt xem: 19

Chi tiết ...

Bàn về cải tạo vườn khoan Minh Trí

Ngày 04 tháng 01 năm 2018, BGH và khoa KHCB sẽ tổ chức thảo luận để cải tạo vườn khoan Tại Minh Trí

31/12/2017 - Lượt xem: 158

Chi tiết ...

 

chi hoa 115672767_349286148790943_1052707833235676544_n_1