sinh hoat tuan tu 6 tháng 11 đến 11 tháng 11

Sinh hoạt tuần

07/11/2017 - Lượt xem: 4

Chi tiết ...

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 11

kế hoạch sinh hoạt chuyên môn của các tổ

31/10/2017 - Lượt xem: 7

Chi tiết ...

Điểm tổng kết toàn khoá NTK46KH1

Tổng kết điểm toàn khoá của lớp NTK46KH1

26/10/2017 - Lượt xem: 9

Chi tiết ...

Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn tháng 10

Thời gian và nội dung sinh hoạt chuyên môn tháng 10 của các tổ

24/10/2017 - Lượt xem: 9

Chi tiết ...

Kết quả kiểm tra kết thúc học kì

Kết quả kiểm tra kết thúc môn học/ mô đun ngành khoan thăm dò địa chất, khoá 46

22/10/2017 - Lượt xem: 7

Chi tiết ...

chi hoa 115672767_349286148790943_1052707833235676544_n_1