Cam kết bố trí việc làm

Cam kết bố trí việc làm cho công nhân ngành Khoan thăm dò địa chất với mức lương thoả thuận

29/10/2017 - Lượt xem: 23

Chi tiết ...

Cam kết bố trí việc làm

Cam kết bố trí việc làm cho công nhân ngành Khoan thăm dò địa chất với mức lương thoả thuận

29/10/2017 - Lượt xem: 22

Chi tiết ...

 

 images (4) 

 

chi hoa 115672767_349286148790943_1052707833235676544_n_1