ôn thi thử tin học IC3

Danh sách và lịch ôn thi IC3

20/10/2016 - Lượt xem: 88

Chi tiết ...

Kết quả bầu chủ tịch công đoàn tạm thời

Đồng chí Nguyễn Văn Duyên đã trúng cử vào vị trí chủ tịch công đoàn khoa Địa Chất - Xây dựng

18/05/2016 - Lượt xem: 195

Chi tiết ...

Hoạt động của chi đoàn CCK08xd1

Cùng các thầy cô tạo dựng công trình cho thế hệ mai sau

19/11/2015 - Lượt xem: 522

Chi tiết ...

Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire 

 

Trang lien ket