ôn thi thử tin học IC3

Danh sách và lịch ôn thi IC3

20/10/2016 - Lượt xem: 384

Chi tiết ...

Kết quả bầu chủ tịch công đoàn tạm thời

Đồng chí Nguyễn Văn Duyên đã trúng cử vào vị trí chủ tịch công đoàn khoa Địa Chất - Xây dựng

18/05/2016 - Lượt xem: 496

Chi tiết ...

Hoạt động của chi đoàn CCK08xd1

Cùng các thầy cô tạo dựng công trình cho thế hệ mai sau

19/11/2015 - Lượt xem: 851

Chi tiết ...

Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire 

 

Trang lien ket