KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2016- 2017

Môn thi đầu tiên sẽ bắt đầu vào 16/06/2017

05/06/2017 - Lượt xem: 13

Chi tiết ...

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 6

Sinh hoạt chuyên môn tháng 6 sẽ diễn ra vào ngày 22/06.

30/05/2017 - Lượt xem: 13

Chi tiết ...

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 5

Sinh hoạt chuyên môn tháng 5 của tổ Khoan thăm dò địa chất

27/04/2017 - Lượt xem: 38

Chi tiết ...

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 3

Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn tổ Khoan thăm dò tháng 3

18/03/2017 - Lượt xem: 45

Chi tiết ...

Điểm tổng kết của học kì 1 lớp NTK47KH1

Kết quả học kì 1 lớp NTK 47

16/02/2017 - Lượt xem: 94

Chi tiết ...

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 2

14/02/2017 - Lượt xem: 55

Chi tiết ...

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 12

06/12/2016 - Lượt xem: 70

Chi tiết ...

Lịch sinh hoạt chuyên môn tháng 11

25/10/2016 - Lượt xem: 89

Chi tiết ...

Tổng kết học kì 2 năm học 2014 - 2015 lớp NTK 45 Kh1

Đã có điểm tổng kết học kì 2 năm học 2014 - 2015 của lớp NTK45KH1

22/10/2016 - Lượt xem: 192

Chi tiết ...

Lịch sinh hoạt chuyên môn tháng 10

03/10/2016 - Lượt xem: 96

Chi tiết ...

Lịch sinh hoạt chuyên môn tháng 10

03/10/2016 - Lượt xem: 88

Chi tiết ...

LỊCH KIỂM TRA KẾT THÚC 3 HỌC KÌ LỚP NTK45KH1

Do đặc thù của việc học tập kết hợp thực tập sản xuất nên lớp NTK45KH1 sẽ tiến hành làm kiểm tra kết thúc môn học/ môđun 3 học kì liền nhau.

20/09/2016 - Lượt xem: 86

Chi tiết ...

Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn tháng 09

06/09/2016 - Lượt xem: 143

Chi tiết ...

Kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn tháng 8

05/08/2016 - Lượt xem: 171

Chi tiết ...

Kết quả thi học kì 2 năm học 2015- 2016 lớp NTK 46Kh1

Tổng hợp kết quả học năm học 2015- 2016 lớp NTK 46KH1

01/07/2016 - Lượt xem: 257

Chi tiết ...

Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire 

 

Trang lien ket