KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 5

Sinh hoạt chuyên môn tháng 5 của tổ Khoan thăm dò địa chất

27/04/2017 - Lượt xem: 22

Chi tiết ...

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 3

Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn tổ Khoan thăm dò tháng 3

18/03/2017 - Lượt xem: 35

Chi tiết ...

Điểm tổng kết của học kì 1 lớp NTK47KH1

Kết quả học kì 1 lớp NTK 47

16/02/2017 - Lượt xem: 70

Chi tiết ...

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 2

14/02/2017 - Lượt xem: 47

Chi tiết ...

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 12

06/12/2016 - Lượt xem: 61

Chi tiết ...

Lịch sinh hoạt chuyên môn tháng 11

25/10/2016 - Lượt xem: 81

Chi tiết ...

Tổng kết học kì 2 năm học 2014 - 2015 lớp NTK 45 Kh1

Đã có điểm tổng kết học kì 2 năm học 2014 - 2015 của lớp NTK45KH1

22/10/2016 - Lượt xem: 157

Chi tiết ...

Lịch sinh hoạt chuyên môn tháng 10

03/10/2016 - Lượt xem: 90

Chi tiết ...

Lịch sinh hoạt chuyên môn tháng 10

03/10/2016 - Lượt xem: 81

Chi tiết ...

LỊCH KIỂM TRA KẾT THÚC 3 HỌC KÌ LỚP NTK45KH1

Do đặc thù của việc học tập kết hợp thực tập sản xuất nên lớp NTK45KH1 sẽ tiến hành làm kiểm tra kết thúc môn học/ môđun 3 học kì liền nhau.

20/09/2016 - Lượt xem: 78

Chi tiết ...

Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn tháng 09

06/09/2016 - Lượt xem: 130

Chi tiết ...

Kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn tháng 8

05/08/2016 - Lượt xem: 159

Chi tiết ...

Kết quả thi học kì 2 năm học 2015- 2016 lớp NTK 46Kh1

Tổng hợp kết quả học năm học 2015- 2016 lớp NTK 46KH1

01/07/2016 - Lượt xem: 242

Chi tiết ...

LỊCH SINH HOẠT TUẦN KHOA ĐỊA CHẤT -XÂY DỰNG

(Tuần từ 20 tháng 06 đến 24 tháng 06)

20/06/2016 - Lượt xem: 135

Chi tiết ...

LỊCH SINH HOẠT TUẦN KHOA ĐỊA CHẤT -XÂY DỰNG

(Tuần từ 13/06/2016 đến 17/06/2016)

13/06/2016 - Lượt xem: 136

Chi tiết ...

Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire 

 

Trang lien ket