Chuẩn đầu ra Ngành khai thác mỏ

Chuẩn đầu ra đối với người học ngành khai thác mỏ hệ trung cấp chuyên nghiệp

05/11/2015 - Lượt xem: 243

Chi tiết ...

Chuẩn đầu ra ngành: Địa chất thuỷ văn – địa chất công trình và môi trường

Chuẩn đầu ra đối với học sinh tốt nghiệp ngành Địa chất thuỷ văn – địa chất công trình và môi trường, hệ trung cấp chuyên nghiệp

05/11/2015 - Lượt xem: 814

Chi tiết ...

Ngành địa chất thăm dò khoáng sản

CHuẩn đầu ra ngành địa chất hệ trung cấp

04/11/2015 - Lượt xem: 236

Chi tiết ...

Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire 

 

Trang lien ket