Hình ảnh về máy khoan

Nơi cựu học sinh khoan thăm dò địa chất đang làm việc

20/06/2016 - Lượt xem: 327

Chi tiết ...

Chùm ảnh về tháp khoan

Chùm ảnh về tháp khoan và máy khoan

10/11/2015 - Lượt xem: 611

Chi tiết ...

Giáo viên khoa Địa Chất - Xây dựng

10/11/2015 - Lượt xem: 531

Chi tiết ...

Nữ giáo viên khoa Địa Chất - Xây dựng

10/11/2015 - Lượt xem: 539

Chi tiết ...

Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire 

 

Trang lien ket