Kết quả thi học kì 2 năm học 2015- 2016 lớp NTK 46Kh1

Tổng hợp kết quả học năm học 2015- 2016 lớp NTK 46KH1

01/07/2016 - Lượt xem: 501

Chi tiết ...

Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm học 2015-2016

Kế hoạch Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm học 2015-2016

12/06/2016 - Lượt xem: 1776

Chi tiết ...

Lịch thi học kì 2 năm học 2015 - 2016 lớp NTK46KH1

Lịch thi và dự kiến cán bộ coi chấm thi học kì 2 năm học 2015 - 2016 lớp NTK46KH1

09/06/2016 - Lượt xem: 452

Chi tiết ...

Thời khóa biểu NTK46 từ 09/05

03/06/2016 - Lượt xem: 627

Chi tiết ...

Khen thưởng sinh viên Khá giỏi CCk07XD1

28 sinh viên lớp CCK07XD 1 được khen thưởng năm học 2014- 2015

18/11/2015 - Lượt xem: 554

Chi tiết ...

Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire 

 

Trang lien ket