QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI SINH VIÊNTỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

29/10/2015 - Lượt xem: 291

Chi tiết ...

QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI HỌC SINH TỐT NGHIỆP NGÀNHĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

29/10/2015 - Lượt xem: 274

Chi tiết ...

CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP PHÚC YÊN

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN

HỆ: CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

29/10/2015 - Lượt xem: 281

Chi tiết ...

CHUẨN ĐẦU RA NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

29/10/2015 - Lượt xem: 266

Chi tiết ...