Thông tin đoàn - hội

Tham gia hội thi nấu ăn chào mừng ngày 20/10/2017   16/10/2017

Tất cả nữ giáo viên đang tích cực chuẩn bị để tham gia hội thi nấu ăn chào mừng ngày 20/10 diễn ra vào ngày 16/10.

Chương trình đào tạo

  • Sau đại học
  • Đại học chính quy
  • Đại học liên thông
  • Cao đẳng chính quy
  • Cao đẳng nghề
  • Trung cấp nghề

<p><iframe style="width: 100%; height: auto;" src="https://youtu.be/jzTZzbXB0Tk" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<h1>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.pci.edu.vn/subsite/default/chitiet-11.html"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/HAfOJjureTc" width="100%" height="100%" allowfullscreen="allowfullscreen">

</p>