Tin tức - sự kiện

Khai trương Trung tâm đào tạo và dịch vụ viễn thông PCI

Khai trương Trung tâm đào tạo và dịch vụ viễn thông PCI   12/05/2016

Trung tâm đào tạo và dịch vụ viễn thông PCI là là sản phẩm của sự hợp tác giữa khoa Điện tử – Viễn thông với các thế hệ Học sinh – Sinh viên cũ của khoa, là mô hình hoạt động và hạch toán kinh doanh tự chủ.

Thông báo

   

Chương trình đào tạo

  • Sau đại học
  • Đại học chính quy
  • Đại học liên thông
  • Cao đẳng chính quy
  • Cao đẳng nghề
  • Trung cấp nghề