Lịch sinh hoạt tuần từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018

11/03/2018 - Lượt xem: 1034

BỘ CÔNG THƯƠNG

             TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP PHÚC YÊN

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lậpTự doHạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TỪ 12/03/2018 ĐẾN 16/03/2018

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

Mức độ truyền thông

Thứ 2

12/03

07h30

Họp giao ban tuần

Theo quy định

Phòng họp Phúc Yên

Ô.Tùng

 

08h00

Hướng dẫn triển khai thực hiện ý tưởng sáng tạo khoa CNTT

Theo TB số 96/TB-CĐCNPY-KHCN

Văn phòng

Khoa CNTT

P.KHCN-ĐN

 

09h00

Hướng dẫn triển khai thực hiện ý tưởng sáng tạo TT GDTHPT PCI

Theo TB số 96/TB-CĐCNPY-KHCN

Văn phòng

TT GDTHPT PCI

P.KHCN-ĐN

 

10h00

Hội ý mức kinh phí HSSV nhập học năm 2018

BGH, P.ĐT,  P.CTHSSV&KĐĐBCL, P.TCKT, P.QT-TB

Phòng họp Phúc Yên

Ô.Tùng

 

14h00

Hướng dẫn triển khai thực hiện ý tưởng sáng tạo khoa Cơ khí

Theo TB số 96/TB-CĐCNPY-KHCN

Văn phòng khoa Cơ khí

P.KHCN-ĐN

 

15h00

Hướng dẫn triển khai thực hiện ý tưởng sáng tạo khoa CN ôtô

Theo TB số 96/TB-CĐCNPY-KHCN

Văn phòng khoa  CN ôtô

P.KHCN-ĐN

 

Thứ Ba

13/03

 

07h30

Hội thảo quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị

BGH, trưởng các đơn vị

Phòng họp Phúc Yên

Ô.Tùng

 

08h00

Hướng dẫn triển khai thực hiện ý tưởng sáng tạo khoa Điện tử

Theo TB số 96/TB-CĐCNPY-KHCN

Văn phòng

khoa Điện tử

P.KHCN-ĐN

 

09h00

Hướng dẫn triển khai thực hiện ý tưởng sáng tạo khoa Kinh tế

Theo TB số 96/TB-CĐCNPY-KHCN

Văn phòng

Khoa  Kinh tế

P.KHCN-ĐN

 

09h30

Họp Hội đồng tự kiểm định

Hội đồng tự kiểm định

Phòng họp Phúc Yên

Ô.Tùng

 

10h00

Hướng dẫn triển khai thực hiện ý tưởng sáng tạo khoa Điện-Tự động hóa

Theo TB số 96/TB-CĐCNPY-KHCN

Văn phòng

Khoa  Điện-Tự động hóa

P.KHCN-ĐN

 

Thứ Tư

14/03

8h00

Họp BCĐ Kosen

BCĐ Kosen, các trưởng nhóm, thầy Bình

Phòng họp Phúc Yên

Ô.Bằng

 

14h00

Họp bàn về việc thành lập các Trung tâm đào tạo kết hợp dịch vụ sản xuất và chuyển giao công nghệ cho các khoa

BGH, P.TCHC, P.TCKT, Trưởng phó các khoa

Phòng họp Phúc Yên

Ô.Tùng

 

Thứ Năm

15/03

08h00

Họp xét chế độ chính sách HSSV, xóa tên, phân bổ học bổng và xét điểm rèn luyện HSSV học kỳ I băm học 2017-2018

Hội đồng xét chế độ chính sách, học bổng

Phòng họp Phúc Yên

Ô.Bằng

 

 

11h00

Kiểm tra phòng thi 4 nghề CNTT và công tác tổ chức phục vụ thi tay nghề cấp tỉnh

Khoa CNTT, P.QT-TB,

  1. CTHSSV&KĐĐBCL

Cơ sở 1

Ô.Bằng

 

Thứ Sáu

16/03

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 03 năm 2018

                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                   (Đã ký)

                                                                                                                           Nguyễn Tiến Tùng

 

Đăng bởi: Lý Hồng Thắng

Các bài viết liên quan

 

 

Hoa khoi Ha Noi 2015

Thống kê

Hiện tại: 11

Ngày: 765

Tổng số: 2456823