Kế hoạch Tổ chức Chương trình giao lưu TDTT chào mừng 126 năm ngày sinh nhật Bác Hồ và Ngày bầu cử

Thực hiện Kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015 - 2016 của BCH Đoàn trường CĐ Công nghiệp Phúc Yên. BTV Đoàn trường xây dựng kế hoạch Tổ chức Chương trình giao lưu TDTT chào mừng 126 năm ngày sinh nhật Bác Hồ và Ngày bầu cử

09/05/2016 - Lượt xem: 9097


ĐOÀN KHỐI CÔNG NGHIỆP HN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐCN PHÚC YÊN

Số:     - KH/ĐTN

 

Phúc Yên, ngày 04  tháng 5 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chương trình giao lưu TDTT chào mừng 126 năm ngày sinh nhật Bác Hồ và Ngày bầu cử.

 

Thực hiện Kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015 - 2016 của BCH Đoàn trường CĐ Công nghiệp Phúc Yên.

            BTV Đoàn trường xây dựng kế hoạch Tổ chức Chương trình giao lưu TDTT chào mừng 126 năm ngày sinh nhật Bác Hồ và Ngày bầu cử như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu:
  2. Mục đích

- Tạo không khí sôi nổi, môi trường lành mạnh, tích cực thi đua chào mừng TDTT chào mừng 126 năm ngày sinh nhật Bác Hồ và Ngày bầu cử.

- Quảng bá hình ảnh và hoạt động của Nhà trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đến học sinh các Trung tâm GDTX liên kết với nhà trường.

- Tăng cường tình đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa Đoàn Thanh niên trường với các tổ chức Đoàn cơ sở.

  1. Yêu cầu

            - Các đơn vị tuyển chọn và cử Đội trưởng đảm bảo tốt cho việc thi đấu.

- Chấp hành nghiêm chỉnh luật - điều lệ và các quy định của Ban Tổ chức giải.

- Mỗi đơn vị chịu trách nhiệm đối với các thành viên tham dự giải của đơn vị mình.

            - Các hoạt động giao lưu phải được tổ chức tốt, đảm bảo tiết kiệm, an toàn.

  1. Hình thức – Nội dung

- Thi đấu bóng đá giao hữu giữa đội bóng Đoàn trường với các đội bóng các Trung tâm GDTX&DN huyện Yên Lạc và huyện Lập Thạch.

- Hình thức thi đấu: thi đấu 11 người.

III. Thời gian, địa điểm:

- Dự kiến vào các ngày 17/5, 24/5

- Địa điểm: Sân bóng đá các Trung tâm GDTX&DN.

  1. Tổ chức thực hiện:
  2. BCH Đoàn trường:

- Xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí cho hoạt động.

- Ban chấp hành đoàn trường là đơn vị đầu mối trong công tác tổ chức thực hiện kế hoạch (đ/c Nguyễn Văn Việt).

- Đồng chí Dương Văn Lực là đội trưởng đội bóng Đoàn trường.

- Đồng chí Nguyễn Bá Việt chịu trách nhiệm liên lạc, phối hợp với Đoàn Thanh niên các Trung tâm triển khai kế hoạch.

  1. Phòng TCHC:

Bố trí xe cho đội bóng đi giao lưu theo kế hoạch.

  1. Phòng TC-KT

Đảm bảo kinh phí cho đoàn tham gia theo bản dự trù kinh phí (kèm theo kế hoạch).

  1. Tổ Giáo dục thể chất:

            Cho đội bóng mượn bóng đá và áo thi đấu.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chương trình giao lưu TDTT chào mừng 126 năm ngày sinh nhật Bác Hồ và Ngày bầu cử, Ban thường vụ Đoàn trường kính đề nghị Đảng ủy – BGH, các phòng ban tham gia phối hợp quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ để chương trình được tổ chức thành công, hiệu quả./.

 

DỰ TRÙ KINH PHÍ

Tổ chức Chương trình giao lưu TDTT chào mừng 126 năm ngày sinh nhật Bác Hồ và Ngày bầu cử.

(kèm theo kế hoạch số Số:     - KH/ĐTN)

 

TT

Dụng cụ

Số lượng

Đơn vị

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1

Hoa

04

50.000

200.000

 

2

Nước uống

02

Thùng

100.000

200.000

 

3

Băng rôn

02

Cái

250.000

500.000

 

4

Bồi dưỡng cầu thủ thi đấu

14

Người

100.000/trận

2.800.000

Thi đấu 02 trận với 02 TT

5

Bồi dưỡng trọng tài

06

Người

50.000/trận

600.000

Trọng tài 02 trận

 

Tổng

        4.300.000

 

 

Bằng chữ: Bốn triệu ba trăm nghìn đồng chẵn.

Đăng bởi: Lý Hồng Thắng

Các bài viết liên quan

 

 

Hoa khoi Ha Noi 2015

Thống kê

Hiện tại: 4

Ngày: 387

Tổng số: 2561257